गीतल

सकिन्थ्यो मिलाएर लान सकिन्थ्यो !
मान्ने भए घर छाडी जान सकिन्थ्यो !

पाइन्छ सबै चिज किनेर खाने भए!
घरमा भए बाडिचुडी खान सकिन्थ्यो !

आमाको मन हो के खान्थिन पेटभरि ?
कथा लेखेकै भए कपिको थान सकिन्थ्यो !

यति आत्मीय छ हाम्रो नाता सम्बन्ध!
उनि नभए मेरो आत्मसम्मान सकिन्थ्यो !