कविता : इजलास

म दास हुँ

अहँ,
म आफूलाई
यस्तो कदापि स्वीकार्दिन

किनकि
म दास हुँ

र, म आफूलाई
दास हुँ भन्ने स्वतन्त्रता
मसँग छैन

म दास हुँ

यस्तो भन्न
मलाई यो संविधानले
छुट दिएको छैन

त्यसैले
म दास हुँ

श्रीमान
यो इजलासप्रति
मानहानी भए
रिसानी माफ पाऊँ ।