कास्की-२ : कुन वडामा कति मत खस्यो ?

कास्की २ अन्तर्गत पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ४ मा २२३८ मतदाता रहेकोमा १५४० मत खसेको छ ।

यस्तै, पोखरा–७ मा ४६०९ जना मतदाता रहेकोमा २९८४, पोखरा–८ मा ६५६८ जना मतदाता रहेकोमा ३९३९ मत खसेको बताइन्छ ।

यसैगरी पोखरा–९ मा ४७१५ जना मतदाता रहेकोमा २९४५, पोखरा–११ मा ५८३० जना मतदाता रहेकोमा ३८०६, पोखरा–१५ मा ८२८९ मतदाता रहेकोमा ३८०६ जनाले मतदान गरे ।

यस्तै, पोखरा–१६ मा ८५५२ मतदाता रहेकोमा ६५२९, पोखरा–१७ मा १०२३१ मतदाता रहेकोमा ६३८६, पोखरा–२० मा ३६३३ मतादाता रहेकोमा २०५० मत गरेको छ ।

यता, पोखरा–२१ मा ७३७२ मतदाता रहेकोम ४७४२ र पोखरा–३३ मा ७९९१ म्तदाता रहेकोमा ५६४२ जना मतदाताले मतदान गरे ।

कुल मतदाता ७१८७१ मतदाता रहेकोमा ६३.४१ प्रतिशत अर्थात ४५ हजार ५७९ जना मतदाताले मतदान गरेको बताइन्छ र