आफैंले स्वाब संकलन र जाँच गर्ने विधि आयो

अमेरिकाले बिरामी आफैँले स्वाब संकलन गरी कोरोना जाँच गर्ने पद्धतिलाई अनुमति दिएको छ ।

अकस्मिक अवस्थामा सिमित ठाउँमा र सिमित अवस्थामा मात्रै यो प्रयोग गर्न दिइनेछ । मंगलबार अनुमति दिइएको यो विधिबाट ३० मिनेटमा संक्रमण भए, नभएको पत्ता लाग्ने जनाइएको छ । अमेरिकी कम्पनी लुकिरा हेल्थले यसमा प्रयोग हुने औषधी उत्पादन गरेको छ ।