बालगजल

स्कुल जाने बेलामा
आमा जान्छिन मेलामा ।

डुलाएर तरकारी
बाले बेच्छन् ठेलामा।

दाइ जान्छ जहिले नि
जुलुस र भेलामा ।

भन्छ दाइले सबैलाई
बस्ने होइन हेलामा ।

हामी जाग्यौं भने पो
पर्छन् अरु फेलामा ।

छैन घर सहरमा
बस्छौं हामी डेरामा ।