हुन त सबै अपराध अनुसन्धान सजिला हुदैनन् तर पनि प्रधानमन्त्री बारे भ्रामक समाचार लेख्ने पत्रकार २४ घण्टा…