एसपी बिष्टको बलिदानी कसको लागि ? आफ्नो लागि, छोराको लागि वा कुनै भिआइपीको लागि ?